Reservering/venteliste

Det vil hele tiden være en viss gjennomstrømnig av ledige leiligheter.

Vil du stå på en venteliste så ta kontakt.

Sinclair eiendom AS

Kvennbergvegen 28, 2682 Lalm

e-post: post@sinclaireiendom.no

Tlf: 41 60 57 49 eller gå på menyknapp "kontakt"