Litt historie!

Per i Lia!

Ja, det var de 10 første årene!