Reservering/venteliste

Det vil hele tiden være en viss gjennomstrømnig av ledige leiligheter.

Vil du komme på en venteliste så ta kontakt.

Sinclair eiendom AS

Kolbottveien 2

e-post: gjermund@sinclairmurogbygg.no

Tlf: 41 60 57 49 eller gå på menyknapp "kontakt"